Η ELVIAL SA, με πυλώνες ανάπτυξης την τεχνολογική πρωτοπορία, το απαράμιλλο design και την πελατοκεντρική φιλοσοφία ξεχωρίζει στην ευρωπαϊκή αγορά διέλασης αλουμινίου και αρχιτεκτονικών συστημάτων αλουμινίου για περισσότερο από 30 χρόνια.
Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής της στρατηγικής, επιθυμεί να προσλάβει για το τμήμα Μηχανογράφησης:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ

Προφίλ Υποψηφίου / ας:

| Άριστη γνώση και εμπειρία σε ανάπτυξη εφαρμογών επιχειρήσεων με τεχνολογίες Web και εργαλεία Microsoft (.NET Core, C#, MVC, Javascript)
| Άριστη γνώση σε αρχές σχεδιασμού σχεσιακών βάσεων (Microsoft SQL Server, Oracle) και Αρχιτεκτονικά Πληροφοριακά Συστήματα (Multitier, SOA, Web)
| Πολύ καλή γνώση και εμπειρία σε ανάπτυξη desktop εφαρμογών με MS Visual Studio (VB .NET, C#)
| Εμπειρία με Web Services και πρότυπα (JSON, XML, REST, SOAP)
| Εμπειρία σε εργαλεία reporting (Crystal Reports, JasperReports)
| Επιθυμητή εμπειρία σε εργαλεία ανάπτυξης Web εφαρμογών Oracle APEX
| Επιθυμητή εμπειρία σε ERP συστήματα
| Καλή γνώση Αγγλικών
| Ομαδικό πνεύμα και συνεργασία, αναλυτική σκέψη, αποτελεσματική διαχείριση χρόνου, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ανάληψης πρωτοβουλιών

Η εταιρεία προσφέρει:

| Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
| Ιδιωτική ασφάλεια υγείας
| Δωρεάν μεταφορά με εταιρικά λεωφορεία
| Ευχάριστο και σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
| Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης

Αν πιστεύετε ότι πληροίτε τις παραπάνω προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως αποστείλετε πλήρες βιογραφικό σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@elvial.gr, αναφέροντας τον κωδικό και τον τίτλο της θέσης εργασίας.

Apply