ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η θέα είναι μόνο η αρχή

Τι δίνει χαρακτήρα σ’ έναν χώρο; Η ατμόσφαιρα; Οι άνθρωποι; Η οικειότητα; Μήπως τα όρια; Το τι βρίσκεται εντός και το τι βρίσκεται εκτός; Η δική μας απάντηση είναι «Εσείς!». Εσείς ορίζετε τα πάντα. Εμείς δημιουργούμε το πλαίσιο μέσα το οποίο τοποθετείτε ό,τι είναι σημαντικό για εσάς, πραγματοποιείτε το όραμά σας και απολαμβάνετε την ομορφιά του, με απόλυτη ασφάλεια.

Τεχνολογία

Επενδύουμε σταθερά στις καινοτόμες ιδέες και αναπτύσσουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες. Για περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου στις υπερσύγχρονες, απόλυτα καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μας. Η ανάπτυξή μας είναι συνεχής, Η εξέλιξή μας αδιάλειπτη.
ELVIAL I2 TECHNOLOGY
ELVIAL PRE-ANODIZING 2IN1
ELVIAL I2 TECHNOLOGY
ELVIAL I2 TECHNOLOGY

Συρόμενα Συστήματα

MINIMAL Look S52.HI² MINIMAL Look S68.AI²
MINIMAL Look S52.HI² MINIMAL Look S68.AI²
DESIGN - -
System Depth mm 52 68
Visible Height mm 35 35
Min Face Height
Frame-Sash
mm
Min Face Height
Threshold-Sash
mm
Min Face Width
Middle Mullion
mm
Facing Width Middle Mullion
Successive
mm 35 35
Facing Width Middle Mullion
Meeting Style
mm 109 109
Facing Width Middle Mullion
Fixed T
mm 35 -
Visible Height
Standard Edition
mm 77 77
Design Minimal Design
Linear Design
Minimal Design
Linear Design
PROPERTIES - -
Max Sash Height mm 3.000 3.000
Max Sash Width mm 3.000 3.000
Max Sash Weight kg 400 400
Max Glass
thickness
mm 32 48
Mechanism Type Sliding Sliding
Surface Finishings All All
PERFORMANCE - -
Uf Value (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K
Air Permeability
EN 12207
Class 4 Class 4
Water Tightness
EN 12208
Class 7A Class 7A
Wind Load Resistance
EN 12210
C3 / C3 C3 / C3
Sound Reduction
ISO 10140-2
Operating Force Class 1 Class 1
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Operating Force
ΕΝ 13115
0 1 2
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
ELVIAL S46 SI² Classic ELVIAL S46 SI² Flat
ELVIAL S46 SI² Classic ELVIAL S46 SI² Flat
DESIGN - -
System Depth mm 46 46
Visible Height mm 121.8 98.8
Min Face Height
Frame-Sash
mm
Min Face Height
Threshold-Sash
mm
Min Face Width
Middle Mullion
mm
Facing Width Middle Mullion
Successive
mm 56 56
Facing Width Middle Mullion
Meeting Style
mm 189 189
Facing Width Middle Mullion
Fixed T
mm 56 -
Visible Height
Standard Edition
mm
Design LINEAR Design [LD] LINEAR Design [LD]
PROPERTIES - -
Max Sash Height mm 2.600 2.600
Max Sash Width mm 2.000 2.000
Max Sash Weight kg 200 200
Max Glass
thickness
mm 29 29
Mechanism Type Lift&Slide / Sliding Lift&Slide / Sliding
Surface Finishings All All
PERFORMANCE - -
Uf Value (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K
Air Permeability
EN 12207
Class 4 Class 4
Water Tightness
EN 12208
Class 4A Class 7A
Wind Load Resistance
EN 12210
C2 / B2 C2 / B2
Sound Reduction
ISO 10140-2
36 - 38 39
Operating Force
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
ELVIAL S46 SI²_MD
ELVIAL S46 SI²_MD
DESIGN -
System Depth mm 46
Visible Height mm 80.5
Min Face Height
Frame-Sash
mm
Min Face Height
Threshold-Sash
mm
Min Face Width
Middle Mullion
mm
Facing Width Middle Mullion
Successive
mm 56
Facing Width Middle Mullion
Meeting Style
mm 152.4
Facing Width Middle Mullion
Fixed T
mm
Visible Height
Standard Edition
mm
Design LINEAR Design [LD]
PROPERTIES -
Max Sash Height mm 2.600
Max Sash Width mm 2.000
Max Sash Weight kg 300
Max Glass
thickness
mm 29
Mechanism Type INLINE Sliding
Surface Finishings All
Elvial Facebook Instagram Twitter YouTube Pinterest Pinterest Google Plus LinkedIn Previous Next
espa espa