ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
...
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η θέα είναι μόνο η αρχή

Τι δίνει χαρακτήρα σ’ έναν χώρο; Η ατμόσφαιρα; Οι άνθρωποι; Η οικειότητα; Μήπως τα όρια; Το τι βρίσκεται εντός και το τι βρίσκεται εκτός; Η δική μας απάντηση είναι «Εσείς!». Εσείς ορίζετε τα πάντα. Εμείς δημιουργούμε το πλαίσιο μέσα το οποίο τοποθετείτε ό,τι είναι σημαντικό για εσάς, πραγματοποιείτε το όραμά σας και απολαμβάνετε την ομορφιά του, με απόλυτη ασφάλεια.

Τεχνολογία

Επενδύουμε σταθερά στις καινοτόμες ιδέες και αναπτύσσουμε διαρκώς νέες τεχνολογίες. Για περισσότερο από 30 χρόνια σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου στις υπερσύγχρονες, απόλυτα καθετοποιημένες μονάδες παραγωγής μας. Η ανάπτυξή μας είναι συνεχής, Η εξέλιξή μας αδιάλειπτη.
Lorem Ipsum 2
ΠΡΟΑΝΟΔΙΩΣΗ ELVIAL 2IN1
Lorem Ipsum 1
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ELVIAL I2

Ανοιγόμενα Συστήματα

Iconic W77 AI2 ML_BS Iconic W77 AI2 CE_BS Iconic W77 AI2 ML Iconic W77 AI2 CE
DESIGN
Βάθος Συστήματος mm 77 77 77 77
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 66 66 89 89
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου με χαμηλό κατωκάσι
mm 56 - 79 -
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 78 107 154 154
Design Minimal Γραμμή
Ίσια Γραμμή
Minimal Γραμμή
Ίσια Γραμμή
Ίσια Γραμμή Ίσια Γραμμή
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.400 2.400 2.800 2.800
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου
mm 1.200 1.200 1.600 1.600
Μέγιστο Βάρος Φύλλου
kg 130 130 200 200
Μέγιστο πάχος υάλωσης mm 46 or 32 46 or 32 66 66
Τύπος Μηχανισμού Μηχανισμός Multilock
groove [ML]
Μηχανισμός European
groove [CE]
Μηχανισμός Multilock
groove [ML]
Μηχανισμός European
groove [CE]
Επιφανειακές Επεξεργασίες Όλες Όλες Όλες Όλες
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τιμή Uf (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 0.89 1.1
Αεροπερατότητα
EN 12207
Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Υδατοστεγάνωση
EN 12208
E750 E750 E1200 E1200
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12210
C5/B5 C5/B5 C5/B5 C5/B5
Sound
reduction
ISO 10140-2
50dB 50dB
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(450 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Iconic W77 ST AI2
DESIGN
Βάθος Συστήματος mm 77
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 68
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 89
Design Minimal Γραμμή
Industrial Design
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.400
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου
mm 900
Μέγιστο Βάρος Φύλλου
kg 130
Μέγιστο πάχος υάλωσης mm 56
Τύπος Μηχανισμού Μηχανισμός European
groove [CE]
Επιφανειακές Επεξεργασίες Όλες
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Essence W67 HI2 ML_BS Essence W67 HI2 CE_BS Essence W67 HI2 ML Essence W67 HI2 CE
DESIGN
Βάθος Συστήματος mm 67 67 67 67
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 66 66 89 89
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου με χαμηλό κατωκάσι
mm 56 - 79 -
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 78 107 154 154
Design Minimal Γραμμή
Ίσια Γραμμή
Minimal Γραμμή
Ίσια Γραμμή
Ίσια Γραμμή Ίσια Γραμμή
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.400 2.400 2.800 2.800
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου
mm 1.200 1.200 1.600 1.600
Μέγιστο Βάρος Φύλλου
kg 130 130 200 200
Μέγιστο πάχος υάλωσης mm 46 or 28 46 or 28 57 57
Τύπος Μηχανισμού Μηχανισμός Multilock
groove [ML]
Μηχανισμός European
groove [CE]
Μηχανισμός Multilock
groove [ML]
Μηχανισμός European
groove [CE]
Επιφανειακές Επεξεργασίες 'Ολες 'Ολες 'Ολες 'Ολες
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τιμή Uf (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 1.8 1.8 1.1 1.1
Αεροπερατότητα
EN 12207
Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Υδατοστεγάνωση
EN 12208
E1050 E1050 E1050 E1050
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12210
C5/B5 C5/B5 C5/B5 C5/B5
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Essence W67ST HI2.ML Essence W67ST HI2.CE
DESIGN
Βάθος Συστήματος mm 67 67
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 67 69
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου με χαμηλό κατωκάσι
mm 75.2 68.6
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 125.9 112.7
Design Ίσια Γραμμή [LD] Καμπύλη Γραμμή [RD]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.400 2.400
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου
mm 900 900
Μέγιστο Βάρος Φύλλου
kg 130 130
Μέγιστο πάχος υάλωσης mm 46 46
Τύπος Μηχανισμού Μηχανισμός Πολλαπλών
Κλειδωμάτων [ML]
Camera Europea
mechanism [CE]
Επιφανειακές Επεξεργασίες 'Ολες 'Ολες
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
ELVIAL W59 SI2 ML ELVIAL W59 SI2 ML_RD ELVIAL W59 SI2 CE ELVIAL W59 SI2 CE_RD
DESIGN
Βάθος Συστήματος mm 58.6 69 58.6 69
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 102.1 102.1 94.1 102.1
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου με χαμηλό κατωκάσι
mm - - 107.5 -
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 155.7 155.7 155.7 155.7
Design Ίσια Γραμμή [LD] Καμπύλη Γραμμή [RD] Ίσια Γραμμή [LD] Καμπύλη Γραμμή [RD]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.400 2.400 2.400 2.400
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου
mm 1.200 1.200 1.200 1.200
Μέγιστο Βάρος Φύλλου
kg 130 130 130 130
Μέγιστο πάχος υάλωσης mm 46 35 46 35
Τύπος Μηχανισμού Μηχανισμός Multilock
groove [ML]
Μηχανισμός Multilock
groove [ML]
Μηχανισμός European
groove [CE]
Μηχανισμός European
groove [CE]
Επιφανειακές Επεξεργασίες 'Ολες 'Ολες 'Ολες 'Ολες
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τιμή Uf (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 2.16 2.5 2.16 2.5
Αεροπερατότητα
EN 12207
Class 4 Class 4 Class 4 Class 4
Υδατοστεγάνωση
EN 12208
E900 E900 E900 E900
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12210
C4/B4 C4/B4 C4/B4 C4/B4
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E900
(900 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
Essence W67ST HI2.ML Essence W67ST HI2.CE
DESIGN
Βάθος Συστήματος mm 89 89
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 89 89
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 154 154
Design Ίσια Γραμμή [LD] Καμπύλη Γραμμή [RD]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.800 2.800
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου
mm 1600 1600
Μέγιστο Βάρος Φύλλου
kg 200 200
Μέγιστο πάχος υάλωσης mm 83 83
Τύπος Μηχανισμού Μηχανισμός Πολλαπλών
Κλειδωμάτων [ML]
Camera Europea
mechanism [CE]
Επιφανειακές Επεξεργασίες 'Ολες 'Ολες
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
3A
(100 Pa)
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
ELVIAL W92 HI2.AW
DESIGN
Βάθος Συστήματος mm 92
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
Κάσας-Φύλλου
mm 109.5
Ελάχιστη Εμφανής Όψη
στη μέση του διφύλλου
mm 164.5
Design Ίσια Γραμμή [LD]
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Μέγιστο Ύψος Φύλλου mm 2.400
Μέγιστο Πλάτος Φύλλου
mm 1.600
Μέγιστο Βάρος Φύλλου
kg 130
Μέγιστο πάχος υάλωσης mm 48
Τύπος Μηχανισμού Μηχανισμός Αλουμινίου
Ξύλου [AW]
Επιφανειακές Επεξεργασίες 'Ολες
ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
Τιμή Uf (≥)
EN ISO 10077-2
W/m²K 1.4
Αεροπερατότητα
EN 12207
Class 4
Υδατοστεγάνωση
EN 12208
Class 7A
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12210
Class C4/B4
ENERGY
Τιμή Uf ( ≥)
EN ISO 10077-2
Η τιμή Uf μετρά τη ροή θερμότητας. Όσο χαμηλότερο είναι το Uf, τόσο πιο αποτελεσματικό είναι το προφίλ που έχετε επιλέξει.
Αεροπερατότητα*
EN 1026; EN 12207
1
(150 Pa)
2
(300 Pa)
3
(600 Pa)
4
(600 Pa)
Υδατοστεγάνωση**
EN 1027;EN 12208
4A
(150 Pa)
5A
(200 Pa)
6A
(250 Pa)
7A
(300 Pa)
8A
(450 Pa)
9A
(600 Pa)
E750
(750 Pa)
E900
(900 Pa)
E1050
(1050 Pa)
E1200
(1200 Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση***
EN 12211; EN 12210
1
(400 Pa)
2
(800 Pa)
3
(1200 Pa)
4
(1600 Pa)
5
(2000 Pa)
E
(>2000Pa)
Αντοχή στην Ανεμοπίεση, βέλος κάμψης***
EN 12211; EN 12210
Α
(<l/150)
B
(<l/200)
C
(<l/300)
Αυτός ο πίνακας δείχνει τα επίπεδα και τις τιμές των επιδόσεων, οι οποίες μπορούν να επιτευχθούν με συγκεκριμένες προδιαγραφές και τύπους ανοιγμάτων.
* Η Αεροπερατότητα είναι η μέτρηση της ικανότητας του κλειστού παραθύρου ή πόρτας να αντιστέκεται στην ανεξέλεγκτη ροή αέρα και με μία συγκεκριμένη πίεση.
** Η Υδατοστεγάνωση για ένα παράθυρο είναι η ικανότητά του να αποφεύγει τη διείσδυση του νερού.
*** Αντοχή στην Ανεμοπίεση αναφέρεται στην αντίσταση των κλειστών πορτών ή παραθύρων στην πίεση του ανέμου χωρίς να προκληθεί καμία ζημία ή λειτουργική βλάβη. Υπάρχουν έως και 6 επίπεδα αντίστασης ανέμου και 3 κατηγορίες βελών κάμψης. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο του βέλους κάμψης, τόσο ισχυρότερη η αντοχή στην Ανεμοπίεση.
  • Elvial Facebook Instagram Twitter YouTube Pinterest Pinterest Google Plus LinkedIn Previous Next